Vanuit de werkgroep Dorpsvisie willen wij graag onze uitkomsten die wij op de laatste ledenvergadering van Doarpsbelang hebben gepresenteerd ook via de website van Eastermar aan de rest van de dorpsbewoners doen toekomen. Dit zijn dus onderwerpen die wij vanuit de dorpsbewoners hebben mee gekregen als belangrijke aandachtspunten voor de leefbaarheid van Eastermar. Zie hiervoor onderstaande flyer "Dorpsvisieprojecten Eastermar 2013" en voor uitgebreidere informatie het document "Dorpsvisie Eastermar 2015-2020".

eastermar4

Tegelijkertijd doen wij hierbij ook graag een oproep aan de Eastermarders: wie interesse heeft om over één of meerdere genoemde onderwerpen in onze flyer mee te praten, te denken of te doen kan contact met ons opnemen.

Zoals ook in onze flyer staat: door ons als dorpsbewoners met elkaar te verbinden en te versterken, elkaar te inspireren en ons gezamenlijk in te zetten, maken we Eastermar nog mooier, aantrekkelijker, leefbaarder en levendiger dan het al is.

Dus wilt u hier ook deel van uitmaken, advies geven en/of uw unieke vaardigheden en expertise hiervoor inzetten? Hoeveel of hoe weinig beschikbare tijd en energie u ook hebt, hoe groot of hoe klein uw bijdrage ook kan zijn, we horen graag van u! Ook horen we graag van de jongere Eastermarders die zich aangesproken voelen! Neem dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Namens de werkgroep Dorpsvisie,
Sharon van Beek
0512-472033
snrvanbeek@gmail.com

Klik hier voor de flyer

En klik hier voor het uitgebreide visiedocument.

Ek nijsgjirrich: