Bijgaand willen we graag onze geupdate dorpsvisie presenteren. De afgelopen twee jaar is hiervoor door o.a. de werkgroep Dorpsvisie de input geleverd in de vorm van een visiedocument. Dit visiedocument is door het bestuur van Doarpsbelang aangevuld met lopende zaken en elementen uit de vorige dorpsvisie (2010 - 2020). Gelet op de snelle veranderingen in de maatschappij is besloten om deze visie voor maximaal 5 jaar te handhaven. Vandaar de titel "Dorpsvisie Eastermar 2015 - 2020"

We willen graag een ieder bedanken die aan deze nieuwe dorpsvisie heeft meegewerkt.

Klik hier om de dorpsvisie 2015 - 2020 te lezen

Bestuur Doarpsbelang Eastermar

doarpsbelang logo2014

 

Ek nijsgjirrich: