In 2014 werd de 100 ste geboortedag van Frysk dichter, schrijver en (volks)verhalenverzamelaar Dam Jaarsma groots gevierd. Een belangrijk doel van het jubileumjaar was de naamsbekendheid van Dam Jaarsma te vergroten door een breed publiek kennis te laten maken met zijn werk en leven. Daarom was gekozen voor een groot aantal activiteiten, groot en klein, langlopend en kortdurend, al dan niet samen met andere maatschappelijke organisaties en/of familieleden van Dam Jaarsma.

Het Dam Jaarsmajaar begon op 1 januari 2014 om 00:30 uur onder luid vuurwerkgeknal toen het dorpsplein van Eastermar werd omgedoopt tot Dam Jaarsmaplein. Gedurende het jubileumjaar werden met behulp van vele vrijwilligers zo'n 40 activiteiten georganiseerd. Niet alleen in Eastermar, maar ook in Burgum, Drachten en andere plaatsen in de Friese Wouden, Leeuwarden en Amsterdam.
Naast 7 tijdelijke exposities met een totaal bezoekersaantal van ruim 15.000, waren er o.a. schoollessen en andere activiteiten voor kinderen, werd meegewerkt aan de totstandkoming van een prachtig boek, een schitterende documentaire en een informatief filmportret, werden gidsen opgeleid die gasten rondleidden door Eastermar en expositie, werden wandelexcursies georganiseerd, liepen publiek en media in een goede 1 aprilgrap en werden diverse verhalenvertelevenementen georganiseerd. En natuurlijk werd de 100 ste geboortedag van Dam Jaarsma op 29 juli 2014 gevierd.
Een compleet overzicht van alle activiteiten in het jubileumjaar is hier te vinden.

Onder het tabblad 'In de media' zijn linken te vinden naar vele leuke en informatieve kranten-, radio- en TV-berichten.

Voortzetting werkzaamheden - advies

De stichting kreeg zo veel enthousiaste reactie dat zij besloten heeft haar activiteiten niet te staken na het jubileumjaar.
Het bestuur van de stichting is graag bereid geïnteresseerde mensen, organisaties en bedrijven te helpen met ideeën om activiteiten op te zetten met verhalen of andere activiteiten die gerelateerd zijn aan werk en/of leven van Dam Jaarsma.
Via deze website, de Facebookpagina en het Twitteraccount @DamJaarsma blijft zij het publiek informeren over haar activiteiten en die van andere organisaties.

Voortzetting werkzaamheden - maatwerk

Ook kunt u contact opnemen met ons voor een voorstel op maat voor een activiteit binnen uw organisatie of voor bijvoorbeeld een groepsuitje. Het cultuurhistorische werk van Dam Jaarsma leent zich daar uitstekend voor. Wij denken met u mee en doen u graag een passend voorstel.
Stichting Dam Jaarsma is te bereiken via de mail: damjaarsma100@eastermar.nl