Mei tank oan ús fotografen steane In lytse 600 bylden fan edysje #51 no online. Jo kinne ien en oar besjen fia it byldferslaggen-oersjoch.

Alle frijwilligers en muzikanten tige, tige tank foar wer in bjusterbaarlik moai doarpsfeest!

IMG 3023

 

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: